Dersom du eier bolig, leilighet, hytte, næringsbygg, landbrukseiendom eller utviklingstomt har du en grunnbok tilknyttet denne eiendommen. Den har ikke så mye praktisk betydning i hverdagen, men om du eksempelvis vurderer å selge eiendommen kan innholdet ha stor betydning.

 

Hva er grunnboken? 

Grunnboken er et offentlig register, som viser tinglyste rettigheter og forpliktelser på eiendommen. Før i tiden var grunnboken en håndskrevet bok, mens den i dag er digital og forvaltes av kartverket.

Grunnboken er offentlig, noe som betyr at det å tinglyse en rettighet eller forpliktelse på en eiendom innebærer en offentliggjøring av at rettigheten eller forpliktelsen eksisterer. På denne måten har en potensiell kjøper av din eiendom kontroll på om andre har rettigheter tilknyttet eiendommen. Grunnboken viser også hvem som eier eiendommen.

 

Hva er typiske rettigheter eller forpliktelser man finner i grunnboken? 

Om man går inn og undersøker grunnboken for sin egen eiendom kan man finne flere typer tinglyste rettigheter og forpliktelser. Har du pant i eiendommen finner du dette her, det kan også være avtaler som forkjøpsrett, bruksrett til parkeringsplass, rett til adkomst over tomta, rett til å ha vann- og kloakkledning over eiendommen, byggeforbud mm. Innholdet i grunnboken kan derfor å stor betydning for verdien av din eiendom, og du bør derfor være klar over hva som står der. Det er derfor grunnboken er noe det første en megler eller takstmann sjekker når de skal verdivurdere eiendommen din.

 

Hvordan finner du grunnboken din, og bør du gjøre noe? 

Dersom du ønsker å undersøke hva som står i grunnboken kan du gjøre dette på www.seeiendom.no. Her kan du søke opp din egen eiendom og logge inn via bankID.

Dersom du finner noe i grunnboken du mener ikke er relevant kan det være lurt å slette dette. Et stort antall, og kanskje uklare heftelser vil kunne påvirke kjøpesummen ved salg av eiendommen. Det kan også være med å vanskeliggjøre utvikling og fremdriften ved salg. Om du finner noe du ønsker å slette kan du gå inn på kartverket sine nettsider som gir en god gjennomgang av dette.

Et annet tips er å sjekke naboens eiendom. Det kan hende din eiendom har tinglyste rettigheter på naboeiendommen. Dersom du for eksempel har adkomstvei til din tomt over naboens eiendom, kan du kontrollere at denne rettigheten faktisk er tinglyst.