Visste dere at regjeringen den 1. mai i år gjorde det enklere å sette i gang med små byggeprosjekter hjemme. Det betyr at du slipper å sette deg inn i tunge søknadsprosesser, og at du slipper å betale kommunale saksbehandlergebyrer. Så om du har tenkt til å være handy i sommer kan dette være gode nyheter.

Endringene gir større frihet på egen tomt

Terrasse

Helt konkret kan man nå sette opp en terrasse på inntil én meters høyde med rekkverk opptil 1,2 meter uten å søke.

Forutsetningen er at avstanden til nabogrensen er minst 1 meter, dette gjelder både hytter og hus. Terrassen skal også være forbundet med en bygning, og ikke stikke lengre ut fra fasaden enn 4 meter.

Mindre tilbygg

Det er også nå tillatt å sette opp et mindre tilbygg på inntil 15 kvadratmeter som kan brukes til beboelse og varig opphold.

Med varig opphold menes oppholdsrom som bad, kjøkken eller soverom. Dette betyr i praksis at du kan utvide kjøkkenet, bygge et ekstra soverom eller gjøre andre mindre tilpasninger uten å måtte søke.

Siden tiltakene ikke blir søknadspliktige, kreves det naturlig nok heller ingen nabovarsling eller gebyr for behandling av søknad.

Men du har fortsatt et ansvar

Disse endringene er svært viktige og gir hver enkelt en annen grad av frihet i hvordan man ønsker å disponere tomten sin. Mindre byråkrati frigjør kapasitet hos kommunene, slik at de kan prioritere andre arbeidsoppgaver.

Men det er viktig å være klar over at selv om et tiltak kan være unntatt fra søknadsplikten, er det fortsatt ikke fritt frem å bygg hva som helst. Den som skal bygge har nemlig ansvar for å at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven. Det er derfor viktig at man setter seg godt inn i regelverket som gjelder for sin tomt, samt gjeldende kommuneplan og eventuell reguleringsplan.

En annen ting du nå må gjøre er å melde kommunen innen fire uker etter at tiltaket er ferdigstilt. Dette for at kommunen skal kunne oppdatere kart- og matrikkeldataen for eiendommen. I forskriften er det beskrevet hva meldingen skal inneholde.

Viste du at Bovigo kan hjelpe deg?

Bovigo har erfaring med, og oversikt over bestemmelser og planer som er gjeldende for tomter i hele landet. Så om du skal gjøre tiltak du er usikker på om er søknadspliktige kan du ta kontakt med oss, slik at vi kan hjelpe deg med å sjekke opp i dette. Dersom vi sammen finner ut at tiltaket er søknadspliktig kan Bovigo også bistå med søknader til kommunen, samt nødvendig nabovarsling.

Les mer om hva Bovigo kan hjelpe til med her

 

Ønsker du å lese forskriftensendringene i sin helhet kan det gjøres her.