Prosjektledelse reguleringsplan

Bovigo bistår deg med å realisere ditt eiendomsprosjekt.

I reguleringsplanfasen kan vi sammen med nødvendige fag utarbeider vi planmaterialet, holder tett kontakt med kommunen og koordinerer prosessen frem mot politisk vedtak.

Vi kan også sammen med samarbeidspartnere lede byggesøknadsprosessen din frem til godkjenning.

  • Reguleringsplan
  • Byggesøknad
Kartutsnitt hentet fra regjeringens nettside Link

Ansvarlig søker

Bovigo AS er har sentral godkjenning som ansvarlig søker. Vi kan derfor bistå med byggesøknader og påse at denne tilfredsstiller alle kravene i plan- og bygningsloven. Vi vil da være din representant, og kommunens kontaktperson i prosjektet.

Det er ikke alltid like lett å forstå reglene for byggesaker. Ta kontakt om du er usikker, så finner vi ut av det!

  • Byggesøknader
  • Søknad om fradeling
  • Dispensasjoner
  • Nabovarsling
  • Nabomerknader til byggesaker

Utviklingsprogram

Vi gjennomfører analyser av tomter eller områder med hensyn til utvikling. Vi vurderer avgjørende faktorer og rammer knyttet til tomters utviklingspotensiale.

I analysen inngår studier av eksisterende overordnede planer, eventuelle eksisterende reguleringsplaner, fremtidige planer, delplaner, temaplaner m.m

Avhengig av ønsket detaljgrad kan vi også gå i dialog med planmyndighetene for å avklare relevante forhold med bakgrunn i funnene i utviklingsprogrammet.

  • Førkjøpsanalyse
  • Førsalgsanalyse
  • Analyse før strategisk valg
Kartutsnitt hentet fra Trondheim kommunes nettside Link

Eiendomsfaglig kommunekontakt

Det kan tenkes flere scenario hvor det er behov for å ha et faglig kontaktledd opp mot kommunen når det gjelder eiendomsfaglige spørsmål.

RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Alle kommuner i Norge ender med jevne mellomrom kommuneplanens arealdel (KPA). Dette er en tid man som grunneier må være litt mer på, siden man som regel får muligheten til å fremme forslag om å endre jarealformålet på tomten sin. Når kommunen din skal rullere KPA kan vi bistå deg med å utnytte denne viktige muligheten for å sikre best mulig bruk av din eiendom. Vi vil evaluere mulighetene og utarbeide de nødvendige dokumentene for innsending til kommunen.