Er du en av dem som skulle bruke noe av den ekstra hjemmetiden det siste året på småprosjekter i egen bolig? Da har du kanskje merket at prisen på materialer har steget kraftig det siste året. I dette blogginnlegget vil vi se litt på årsaken til dette.

Det siste året har man opplevd en kraftig prisvekst på mange byggevarer, og trevirke er ikke noe unntak. Trevirke er et attraktivt materiale på grunn av det grønne skiftet vi er inne i, og nå ser byggevarebransjen at det er en økning i oppussing både i Norge og USA. Før sommeren opplevde vi en topp i prisene.

Hvorfor prisvekst:

Det er flere faktorer som har gitt denne situasjonen. På grunn av at man har begynt å søke etter mer karbonnøytrale løsninger har etterspørselen etter å bruke trevirke økt.

Samtidig med den økende etterspørselen er tilgangen på tømmer strupet grunnet billeangrep. I Europa er store tømmerprodusenter som Tyskland, Østerrike og Polen rammet. På det amerikanske kontinentet er det tilgangen på Canadisk og Amerikansk tømmer som lider under dette.

Trelast er en vare som handles på kryss og tvers av landegrenser verden over, derfor merkes raskt endringer på tilbuds/etterspørselssiden over hele kloden. USA har en enorm etterspørsel etter tømmer, utfordringer med tilbudet fra Canada har ført til at de har kjøpt fra de landende i Europa med friske trær. Med den følge at prisen presses oppover.

Norge er følgelig ikke forskånet for denne dynamikken. Mye av tømmeret som produseres i Norge eksporteres naturligvis til markeder hvor betalingsvilligheten er høyest. Som i sin tur fører til at vi må blad opp for tømmer her hjemme også.

Hva med prisene fremover?

Prisene på trevirke har falt mye siden toppen før sommeren, og om man ser på Nasdaq i USA, har prisen per 1000 brettfot (ca. 2,3 kubikkmeter) falt fra 1670 dollar i mai til 495 dollar i dag. Selv om prisene på børsen har falt mye de siste ukene, er prisene på trevirket avhengig av mange andre faktorer, slik at dette ikke automatisk betyr at prisene med det første vil gå helt tilbake til normalen. Adm. direktør i treindustrien Heidi Finstad mener at situasjonen vil stabilisere seg på sikt, men at tiden med svært billige trelastvarer er historie.