Sommeren står for tur og mellom all soling og grilling kan det være fint og svalt med en liten inneaktivitet foran PC-skjermen.
I dette innlegget skal vi vise en kartfunksjon som vi i Bovigo bruker flere ganger i uken.

Lurer du på historikken til et nabolag eller kanskje et spesifikt hus? Det kan være du lurer på hvordan nabolaget ditt så ut før det ble utbygd, eller når naboen bygget garasjen sin. Det er også et fint verktøy om man skal se hvordan presedensen i et område er når det kommer til fortetting. Videre vil vi gi en liten innføring i hvordan man bruker 1881 sin kartfunksjon.

For å illustrere funksjonene ser vi på hvordan et villaområde på Vindern i Oslo har forandret seg fra 1937 frem til i dag.

 

Slik bruker du kartfunksjonen

Når du har gått inn på karttjenesten og funnet ditt område velger du hybridkartet øverst til høyre, da vil du få opp et flyfoto med alle tomtegrenser og adresser i valgt område. Trykk deretter på fanen som heter historisk. Se bilde under.

Det vil nå dukke opp en fane på høyresiden av skjermen hvor man kan velge flyfoto fra ulike årstall. Her kan du slå deg løs å trykke deg inn å se hvordan området har endret seg gjennom tiden.

 

Eksempel på hvordan et område har forandret seg

Her er en liten illustrasjon av hvordan et villaområde på Vinderen i Oslo har endret seg fra villaområde til et mer tett bomiljø.

          

 

Eksempel på presedens for fortetting

I dette eksemplet skal vi vise hvordan man enkelt kan se om det pågår fortetting i et område. Vi har valgt å vise et utsnitt fra Nordstrand i Oslo, hvor vi ser at det er skilt ut flere tomter fra 2010-2020. Denne utbyggingen gir en indikasjon på at Oslo kommune i dette området tillater fradeling og nybygging.

  

Dette er bare et par eksempler på hva denne funksjonen kan benyttes til. Den kan også bare brukes for å lære mer om ditt nærområde eller et område du er interessert i.