Eiendomsutvikling er en prosess som involverer mange aktører, og krever at man klarer å forholde seg til samtlige av disse på en ordentlig måte. 

Dette er alle de parter som kan gi innspill til saken (innspillsmyndigheter) og de som er direkte eller indirekte berørt av saken. 

Videre er det saksbehandlende myndighet (byplan, planavdeling e.l.) og avgjørende/bestemmende myndigheter i form av komiteer (oppvekst, omsorg, miljø) og politisk utvalg (formannskap, bystyre e.l). 

Det kan være utfordrende å formidle budskapet i en byggesak eller reguleringsplan, og hvordan får man formidlet det man ønsker til kommunens administrasjon og politikere?

I Bovigo har vi erfaring fra begge sider av bordet, og har derfor god kunnskap om myndighetskontakt og hvordan formidle budskapet. 

Vi tror på en prosess hvor man gjennom åpen og velinformert dialog kan oppnå resultater ut over et minste felles multiplum.  

Er det noe du lurer på?

Er det noe du lurer på, eller gjerne skulle hatt svar på? Ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via kontaktskjema på denne siden.

post@bovigo.no

+47 922 91 433

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Skriv gjerne kort om behovet du har, slik at vi kan hjelpe deg med det du ønsker.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.