Dersom du skal gjennomføre større eller mindre bygge- eller endringsprosjekter på din tomt kan vi være behjelpelig med søknadsprosessene rundt dette.

I første omgang er det viktig å finne omfanget av tiltaket slik at man kan bestemme hvilke søknader man må utarbeide.

For enkelte tiltak er det behov for å dispensere fra bestemmelser gitt i gjeldende reguleringsplan. 

Eksempel: Behov for dispensasjon knyttet til byggetiltak på egen eiendom, da tiltaket går utover fastsatte bestemmelser i reguleringsplanen om maksimal utnyttelse på tomt innenfor området. 

Plan- og bygningsloven bestemmer i sitt kapittel 19, at dispensasjon krever grunngitt søknad. Og som hovedregel varsling av naboer, dersom ikke dispensasjon ansøkes samtidig med søknad om tillatelse til tiltak i byggesak.

Dersom det er snakk om et mindre tiltak kan det hende man slipper søknadsprosessen.  

Bovigo kan hjelpe deg å finne ut hvor omfattende ditt prosjekt er, og utarbeide eventuelle søknader. Bovigo kan også  bistår deg i hele prosessen frem til eventuell godkjent søknad.  

Er det noe du lurer på?

Er det noe du lurer på, eller gjerne skulle hatt svar på? Ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via kontaktskjema på denne siden.

post@bovigo.no

+47 922 91 433

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Skriv gjerne kort om behovet du har, slik at vi kan hjelpe deg med det du ønsker.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.