Fradeling er opprettelse av ny selvstendig tomt med eget gårds- og bruksnummer fra en eksisterende tomt.

Det kan være du ønsker å fradele slik at noen i familien kan benytte seg av overflødig areal på din eiendom, eller at du ønsker å selge unna slikt areal. For å fradele må man søke kommunen om tillatelse. Det er ikke gitt at man får fradele, dette beror på hva kommuneplanens arealdel og dens bestemmelser sier om arealdisponeringen i det aktuelle området din tomt befinner seg i.

Bovigo hjelper deg med å vurdere overordnede planer for din eiendom og videre fradelingssøknad dersom det vurderes å være sannsynlighet for positivt vedtak.

Er det noe du lurer på?

Er det noe du lurer på, eller gjerne skulle hatt svar på? Ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via kontaktskjema på denne siden.

post@bovigo.no

+47 922 91 433

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Skriv gjerne kort om behovet du har, slik at vi kan hjelpe deg med det du ønsker.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.