Hva er et mulighetsstudie?

En vurdering av mulighetene for utbygging på tomt gitt de fysisk forhold. Dette er et beslutningsverktøy som kan benyttes tidlig i prosessen for å visualisere prosjekter og bidra til at man kommer riktig ut fra start.

Mulighetsstudien gir et bilde på hvordan ulike utviklingsscenario/alternativer passer inn i en eksisterende situasjon.

En slik studie kan gi verdifull informasjon til reguleringsprosessen. Først og fremst som et utgangspunkt for diskusjon med planmyndighet om oppstart. Ofte er det lettere for planmyndighet å gi tommel opp til oppstart, når man har visuelle holdepunkter. Videre kan planmyndighet ut fra materialet peke på en retning man bør følge i den videre prosessen med regulering. Dette sparer tid og ressurser, samtidig som det legger grunnlaget for et godt samarbeid med planmyndighet allerede fra start.

Er det noe du lurer på?

Er det noe du lurer på, eller gjerne skulle hatt svar på? Ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via kontaktskjema på denne siden.

post@bovigo.no

+47 922 91 433

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Skriv gjerne kort om behovet du har, slik at vi kan hjelpe deg med det du ønsker.

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.