Dersom du sitter på ei tomt, en bolig, et kontor- eller næringsbygg, eller vurderer kjøp av slikt areal – kan vi i Bovigo bistå deg med vurdering av verdiskapingspotensialet til ditt areal, eller tenkt ervervet areal. 

Med verdiskapningspotensiale mener vi arealets kombinerte mulighet og sannsynlighet for verdiskapning for deg som eier, først gjennom utvikling og i tur gjennom salg/utleie. 

Utvikling av areal kan være: 

  • Fradeling og salg av tomter (fortrinnsvis bolig- og fritidsformål) 
  • Bruksendring (endre bruk av bygning fra eks. næring/forretning til bolig)  
  • Omregulering (fra et arealformål til et annet – eks. fra næring til bolig) 
  • Fortetting/Utbygging 

Er det noe du lurer på?

Er det noe du lurer på, eller gjerne skulle hatt svar på? Ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via kontaktskjema på denne siden.

post@bovigo.no

+47 922 91 433

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Skriv gjerne kort om behovet du har, slik at vi kan hjelpe deg med det du ønsker.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.