Har du noen gang tenkt over at tomtegrensen til eiendommen din kanskje ikke ligger helt slik du tror? Det er nemlig ikke alltid at tomtegrensen går akkurat der den ser ut til å gå. I dette blogginnlegget vil vi gå gjennom hvordan du kan undersøke hvor tomtegrensen ligger, litt om historien bak tomtegrenser og hva man burde gjøre om man mener tomtegrensen er feil, eller ønsker å flytte grensen.

Som grunneier eller eiendomsutvikler er det viktig å ha kontroll på hvor tomtegrensen går. Dette for å få et riktig bilde av hvordan tomten kan utnyttes på en best mulig måte. For privatpersoner kan det være interessant med tanke på tiltak du eller naboen ønsker å gjennomføre på tomten.

 

Men hvor går grensen? 

Mange tror at gjerder og steiner som gir inntrykk av å være eiendomsgrensen er den reelle grensen, men det trenger ikke alltid være riktig. Disse kan være plassert slik av praktiske eller estetiske hensyn.

De fleste eiendommer i Norge er oppstått gjennom en fradeling fra en større eiendom, den juridiske tomtegrensen vil derfor være det som ble avtalt ved denne fradelingen. Om tomta ble fradelt for lenge siden, kan grensemerkingene være beskrevet slik som at «tomta strekker seg fra den store steinen til sprekken i fjellet» det kan da være vanskelig å finne grensepunktene.

I dag opprettes nye tomter ved at det holdes oppmålingsforretning. Ved en slik oppmålingsforretning merkes grensene i terrenget ved hjelpe av grensemerker, samt koordinatfestes i matrikkelen.

Typisk grensemerke

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom. Her kan man finne informasjon om bygninger, boliger og adresser. Registeret ligger også til grunn i tjenester hvor man kan finne informasjon om eiendom som www.seeiendom.no. Kartene der inne kan derfor være en god pekepinn på hvor tomtegrensene går, men som sagt stemmer det ikke alltid.

Eksempel på grenseanvisning på www.seeiendom.no

Endring av tomtegrensen 

Dersom du og naboen din er enige om å endre tomtegrensen, som for eksempel å flytte grenen 5 meter lengre vest kan man ta kontakt med kommunen og be om en grensejustering. Dersom det er snakk om større områder kalles det ikke lengre grensejustering, men arealoverføring. Forskjellen er at en grensejustering ikke trenger tinglysning, mens arealoverføring trenger dette.

Prisene for slike tjenester varierer fra kommune til kommune og man kan ofte finne prisene på kommunens nettsider.

Om man ikke er helt sikker på hvor tomtegrensen går, men ønsker å avklare grensene kan kommunen foreta en grensepåvisning. Da blir grensen målt opp på nytt og det blir satt ned nye merker i terrenget og registrert koordinater i matrikkelen. En slik påvisning forutsetter at naboene er enige om hvor grensen går, og om dette ikke er tilfelle kan tvisten bringes inn til jordskifteretten eller de ordinære domstolene.