Før helga kunne vi gledelig meddele at vi har inngått en avtale med Entrepnor Eiendom om utvikling av deres tomt «Bjerka Leir». Prosjektet innebærer flere ulike arbeidsoppgaver innen eiendomsutvikling som regulering, strategisk utvikling, prosjektledelse mm.

Oversiktsbilde over Bjerka Leir. Foto: Bjerka Utvikling

Litt om Leiren

Bjerka leir var frem til nedleggelsen i 2007 en sivilforsvarsleir for Nordland fylke. Etter nedleggelsen har det vært en rekke aktiviteter i leieren. Blant annet har leieren fungert som flykningsmottak for inntil 40 enslige mindreårige, og nå senest som utleie for sesongarbeidere.

Totalt er tomtearealet som skal utvikles på omtrent 40 mål, hvor det i dag er oppført flere store bygg fra sivilforsvarets dager. På grunn av prosjektets størrelse vil utviklingen skje etappevis.

Kart over Bjerka Leir. Foto: Regulerings- og kommunedelplan

Mål og visjoner for området

Vi i Bovigo er opptatt av god stedsutvikling og føler oss derfor veldig heldige som skal få være med å utvikle et område sammen med en lokal aktør som Entrepnor Eiendom. De er også svært opptatt av at tomta skal være en berikelse for lokalsamfunnet på Bjerka. Sammen har vi et mål om at området skal bli et sted som lokalbefolkningen skal bruke i hverdagen, men som også skal bli en destinasjon og berikelse for hele Hemnes kommune.

Skilt ved inngangen til Bjerka Leir. Foto: Hallvard Johansen.