Hvorfor kraftig prisvekst på trevarer det siste året?

Er du en av dem som skulle bruke noe av den ekstra hjemmetiden det siste året på småprosjekter i egen bolig? Da har du kanskje merket at prisen på materialer har steget kraftig det siste året. I dette blogginnlegget vil vi se litt på årsaken til dette.

Det siste året har man opplevd en kraftig prisvekst på mange byggevarer, og trevirke er ikke noe unntak. Trevirke er et attraktivt materiale på grunn av det grønne skiftet vi er inne i, og nå ser byggevarebransjen at det er en økning i oppussing både i Norge og USA. Før sommeren opplevde vi en topp i prisene.

Hvorfor prisvekst:

Det er flere faktorer som har gitt denne situasjonen. På grunn av at man har begynt å søke etter mer karbonnøytrale løsninger har etterspørselen etter å bruke trevirke økt.

Samtidig med den økende etterspørselen er tilgangen på tømmer strupet grunnet billeangrep. I Europa er store tømmerprodusenter som Tyskland, Østerrike og Polen rammet. På det amerikanske kontinentet er det tilgangen på Canadisk og Amerikansk tømmer som lider under dette.

Trelast er en vare som handles på kryss og tvers av landegrenser verden over, derfor merkes raskt endringer på tilbuds/etterspørselssiden over hele kloden. USA har en enorm etterspørsel etter tømmer, utfordringer med tilbudet fra Canada har ført til at de har kjøpt fra de landende i Europa med friske trær. Med den følge at prisen presses oppover.

Norge er følgelig ikke forskånet for denne dynamikken. Mye av tømmeret som produseres i Norge eksporteres naturligvis til markeder hvor betalingsvilligheten er høyest. Som i sin tur fører til at vi må blad opp for tømmer her hjemme også.

Hva med prisene fremover?

Prisene på trevirke har falt mye siden toppen før sommeren, og om man ser på Nasdaq i USA, har prisen per 1000 brettfot (ca. 2,3 kubikkmeter) falt fra 1670 dollar i mai til 495 dollar i dag. Selv om prisene på børsen har falt mye de siste ukene, er prisene på trevirket avhengig av mange andre faktorer, slik at dette ikke automatisk betyr at prisene med det første vil gå helt tilbake til normalen. Adm. direktør i treindustrien Heidi Finstad mener at situasjonen vil stabilisere seg på sikt, men at tiden med svært billige trelastvarer er historie.


Vet du hvor tomtegrensen din går?

Har du noen gang tenkt over at tomtegrensen til eiendommen din kanskje ikke ligger helt slik du tror? Det er nemlig ikke alltid at tomtegrensen går akkurat der den ser ut til å gå. I dette blogginnlegget vil vi gå gjennom hvordan du kan undersøke hvor tomtegrensen ligger, litt om historien bak tomtegrenser og hva man burde gjøre om man mener tomtegrensen er feil, eller ønsker å flytte grensen.

Som grunneier eller eiendomsutvikler er det viktig å ha kontroll på hvor tomtegrensen går. Dette for å få et riktig bilde av hvordan tomten kan utnyttes på en best mulig måte. For privatpersoner kan det være interessant med tanke på tiltak du eller naboen ønsker å gjennomføre på tomten.

 

Men hvor går grensen? 

Mange tror at gjerder og steiner som gir inntrykk av å være eiendomsgrensen er den reelle grensen, men det trenger ikke alltid være riktig. Disse kan være plassert slik av praktiske eller estetiske hensyn.

De fleste eiendommer i Norge er oppstått gjennom en fradeling fra en større eiendom, den juridiske tomtegrensen vil derfor være det som ble avtalt ved denne fradelingen. Om tomta ble fradelt for lenge siden, kan grensemerkingene være beskrevet slik som at «tomta strekker seg fra den store steinen til sprekken i fjellet» det kan da være vanskelig å finne grensepunktene.

I dag opprettes nye tomter ved at det holdes oppmålingsforretning. Ved en slik oppmålingsforretning merkes grensene i terrenget ved hjelpe av grensemerker, samt koordinatfestes i matrikkelen.

Typisk grensemerke

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom. Her kan man finne informasjon om bygninger, boliger og adresser. Registeret ligger også til grunn i tjenester hvor man kan finne informasjon om eiendom som www.seeiendom.no. Kartene der inne kan derfor være en god pekepinn på hvor tomtegrensene går, men som sagt stemmer det ikke alltid.

Eksempel på grenseanvisning på www.seeiendom.no

Endring av tomtegrensen 

Dersom du og naboen din er enige om å endre tomtegrensen, som for eksempel å flytte grenen 5 meter lengre vest kan man ta kontakt med kommunen og be om en grensejustering. Dersom det er snakk om større områder kalles det ikke lengre grensejustering, men arealoverføring. Forskjellen er at en grensejustering ikke trenger tinglysning, mens arealoverføring trenger dette.

Prisene for slike tjenester varierer fra kommune til kommune og man kan ofte finne prisene på kommunens nettsider.

Om man ikke er helt sikker på hvor tomtegrensen går, men ønsker å avklare grensene kan kommunen foreta en grensepåvisning. Da blir grensen målt opp på nytt og det blir satt ned nye merker i terrenget og registrert koordinater i matrikkelen. En slik påvisning forutsetter at naboene er enige om hvor grensen går, og om dette ikke er tilfelle kan tvisten bringes inn til jordskifteretten eller de ordinære domstolene.