Hva finner man i grunnboken, og hvor finner du den?

Dersom du eier bolig, leilighet, hytte, næringsbygg, landbrukseiendom eller utviklingstomt har du en grunnbok tilknyttet denne eiendommen. Den har ikke så mye praktisk betydning i hverdagen, men om du eksempelvis vurderer å selge eiendommen kan innholdet ha stor betydning.

 

Hva er grunnboken? 

Grunnboken er et offentlig register, som viser tinglyste rettigheter og forpliktelser på eiendommen. Før i tiden var grunnboken en håndskrevet bok, mens den i dag er digital og forvaltes av kartverket.

Grunnboken er offentlig, noe som betyr at det å tinglyse en rettighet eller forpliktelse på en eiendom innebærer en offentliggjøring av at rettigheten eller forpliktelsen eksisterer. På denne måten har en potensiell kjøper av din eiendom kontroll på om andre har rettigheter tilknyttet eiendommen. Grunnboken viser også hvem som eier eiendommen.

 

Hva er typiske rettigheter eller forpliktelser man finner i grunnboken? 

Om man går inn og undersøker grunnboken for sin egen eiendom kan man finne flere typer tinglyste rettigheter og forpliktelser. Har du pant i eiendommen finner du dette her, det kan også være avtaler som forkjøpsrett, bruksrett til parkeringsplass, rett til adkomst over tomta, rett til å ha vann- og kloakkledning over eiendommen, byggeforbud mm. Innholdet i grunnboken kan derfor å stor betydning for verdien av din eiendom, og du bør derfor være klar over hva som står der. Det er derfor grunnboken er noe det første en megler eller takstmann sjekker når de skal verdivurdere eiendommen din.

 

Hvordan finner du grunnboken din, og bør du gjøre noe? 

Dersom du ønsker å undersøke hva som står i grunnboken kan du gjøre dette på www.seeiendom.no. Her kan du søke opp din egen eiendom og logge inn via bankID.

Dersom du finner noe i grunnboken du mener ikke er relevant kan det være lurt å slette dette. Et stort antall, og kanskje uklare heftelser vil kunne påvirke kjøpesummen ved salg av eiendommen. Det kan også være med å vanskeliggjøre utvikling og fremdriften ved salg. Om du finner noe du ønsker å slette kan du gå inn på kartverket sine nettsider som gir en god gjennomgang av dette.

Et annet tips er å sjekke naboens eiendom. Det kan hende din eiendom har tinglyste rettigheter på naboeiendommen. Dersom du for eksempel har adkomstvei til din tomt over naboens eiendom, kan du kontrollere at denne rettigheten faktisk er tinglyst.


Ønsker du å se hvordan nabolaget ditt har utviklet seg?

Sommeren står for tur og mellom all soling og grilling kan det være fint og svalt med en liten inneaktivitet foran PC-skjermen.
I dette innlegget skal vi vise en kartfunksjon som vi i Bovigo bruker flere ganger i uken.

Lurer du på historikken til et nabolag eller kanskje et spesifikt hus? Det kan være du lurer på hvordan nabolaget ditt så ut før det ble utbygd, eller når naboen bygget garasjen sin. Det er også et fint verktøy om man skal se hvordan presedensen i et område er når det kommer til fortetting. Videre vil vi gi en liten innføring i hvordan man bruker 1881 sin kartfunksjon.

For å illustrere funksjonene ser vi på hvordan et villaområde på Vindern i Oslo har forandret seg fra 1937 frem til i dag.

 

Slik bruker du kartfunksjonen

Når du har gått inn på karttjenesten og funnet ditt område velger du hybridkartet øverst til høyre, da vil du få opp et flyfoto med alle tomtegrenser og adresser i valgt område. Trykk deretter på fanen som heter historisk. Se bilde under.

Det vil nå dukke opp en fane på høyresiden av skjermen hvor man kan velge flyfoto fra ulike årstall. Her kan du slå deg løs å trykke deg inn å se hvordan området har endret seg gjennom tiden.

 

Eksempel på hvordan et område har forandret seg

Her er en liten illustrasjon av hvordan et villaområde på Vinderen i Oslo har endret seg fra villaområde til et mer tett bomiljø.

          

 

Eksempel på presedens for fortetting

I dette eksemplet skal vi vise hvordan man enkelt kan se om det pågår fortetting i et område. Vi har valgt å vise et utsnitt fra Nordstrand i Oslo, hvor vi ser at det er skilt ut flere tomter fra 2010-2020. Denne utbyggingen gir en indikasjon på at Oslo kommune i dette området tillater fradeling og nybygging.

  

Dette er bare et par eksempler på hva denne funksjonen kan benyttes til. Den kan også bare brukes for å lære mer om ditt nærområde eller et område du er interessert i.